06-13652667
info@bestsupplies.nl
0
Mits op voorraad voor 15.00 uur besteld, morgen op kantoor.
Bestellingen worden vanaf €250,- gratis verzonden.
  Categorieën

Privacy en veiligheid

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Dit is de privacy policy van Best Supplies 4 Office te Oosterhout. Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer u onder andere de website www.bestsupplies.nl bezoekt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Wanneer u de website van Best Supplies 4 Office bezoekt vragen wij (mogelijk) persoonsgegevens van u.
 Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens: 
     (a) naam;
     (b) adres ;
     (c) e-mailadres;
     (d) telefoonnummer;
     (e) functie;
     

Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:
     (a) de klantgegevens te effectueren;
     (b) nieuwsbrieven te verzenden;
     (c) contact met je op te nemen of te onderhouden;
     (d) de administratieve site te optimaliseren.
 

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met ons via info@bestsupplies.nl voor:
     (a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
     (b) vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
     (c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
     (d) bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.

3. BEVEILIGING VAN JE GEGEVENS
Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
Wij zullen adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN
Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE
U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY
Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.